انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز

جهان امروز به دلیل گستردگی تنوع فعالیت و ایجاد شاخه های مختلف علمی و تخصصی دیگر به سبک سنتی و تفکرات سنتی و حجره ای قابل اداره نبوده و لذا لازمه حضور و فعالیت در چنین محیط متنوعی برخورد علمی و تخصصی با مسائل و موضوعات مختلف بوده و این امر امکان پذیر نیست مگر با ایجاد تشکل ها و نهادهای تخصصی در حیطه های مربوطه و به همین دلیل است جوامعی که بیشتر از تشکل های حرفه ای و تخصصی بهره می برند و بعنوان کشورهای توسعه یافته در جهان امروز شناخته می شوند. در همین راستا و بدنبال نیاز جامعه به تشکل ها و نهاد ها و در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجمن های صنفی اجازه فعالیت یافتند. انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز نیز به منظور حفظ و صیانت از منافع اعضاء خود در تاریخ1372/12/21 تشکیل گردید.اهم اهداف تعریف شده برای انجمن

- حمایت، پشتیبانی و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضای انجمن.

- برنامه ریزی و هماهنگی در جهت ایجاد کمیته های فنی و تخصصی و ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت.

- تقویت و پشتیبانی کمیته های انجمن به منظور جلب مشارکت و همکاری بیشتر اعضا.

- انعقاد پیمان های دسته جمعی و گروهی به منظور ایجاد امکانات رفاهی مناسب.

- ارتباط با سایر مراکز و انجمن های همگن به منظور یکسان سازی و تبادل آموخته ها و اطلاعات اجرایی جهت استفاده سهل و آسان از خدمات بیمه ای ایجاد شده.

- پیوستن به سایر انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل کانون.

- توسعه جایگاه انجمن و تحکیم موقعیت آن در بین سازمان، نهادها و تشکل های همگن و مرتبط.

- بهره گیری از کلیه امکانات ارتباط جمعی اعم از خبرنامه، سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه و ایجاد سایت اینتر نتی به منظور ارتباط فراگیر و گسترده با کلیه اعضای انجمن.

- ارتقاع اطلاعات تخصصی و فنی اعضا به منظور ارائه خدمات بهینه.

- پیش بینی و ارائه راهکار های جذب و تکریم مشتریان.

- تضمین و ارتقاع امنیت حرفه ای اعضا.رسالت انجمن عبارت است از:

1- تلاش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد.

2- گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین اعضاء انجمن به منظور دستیابی به اهداف انجمن.

3- تلاش و کوشش در جهت ارتقاء شان و منزلت حرفه نمایندگی ضمن وفاداری به منشور اخلاق حرفه ای.

4- همکاری و تلاش در جهت رشد، شکوفایی، گسترش و توسعه فرهنگ بیمه.

5-ایجاد مکانیزم های نوین و قابل اعتماد برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح.

6- ترویج احترام به حقوق جمعی در میان اعضای انجمن.اساسنامه انجمن

در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق، منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد این انجمن تشکیل میگردد .

مشاهده متن کامل اساسنامهآگهی ها

كتاب بيمه هاي آتش سوزي (مفاهيم ، روشها و كاربردها) با رويكرد آشنايي با روشها ، تعاريف اصطلاحات و مفاهيم تأليف آقاي حميد نمكي به عنوان مرجع در جهت افزايش اطلاعات بيمه هاي آتش سوزي منتشر كه قابل اتبياع از طريق روابط عمومي و بين المل بيمه البرز ميباشد .  دانلود طرح روي جلد كتاب

اصلاح آئين نامه داخلي بيمه هاي مهندسي

اطلاعيه : تسويه حساب نمايندگان

اطلاعيه : بيمه نامه هاي خودرو با تخفيف كارمندي و نمايندگي

اطلاعيه : درخصوص ارزيابي روند انجام كارشناسي بازديد اوليه بيمه هاي آتش سوزي

اطلاعيه درخصوص عدم مصاحبه با جرايد سمعي و بصري

اطلاعيه

مشاهده روزنامه رسمي 1392/9/9 شماره 20023 آگهي انتخاب بازرس اصلي و علي البدل انجمن

آگهي دعوت به مچمع عمومي عادي ساليانه نوبت سوم نمايندگان بيمه البرز در تاريخ 1392/8/2 مصادف با روز جشن  تقدير از نمايندگان برتر 

مشاهده متن نامه اصلاح آئين نامه حدود اختيارات و اعطاي مجوز رسيدگي و پرداخت خسارت به نمايندگان

عضويت در انجمن حرفه اي صنعت بيمه

تكميل صحيح و كامل فرم پيشنهاد بيمه نامه آتش سوزي

فراخوان انعقاد قرارداد با سازمان بيمه تأمين اجتماعي 

صدور اينترنتي بيمه اميد آفرين ، در سايت بيمه البرز براي كليه نمايندگان امكان پذير مي باشد 

ارائه تخفيف در بيمه نامه هاي اميد آفرين به نمايندگان 

مشاهده متن جديد آئين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آئين نامه 75)

مشاهده متن قبلي آئين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آئين نامه 57)

مشاهده متن نامه 110/345 رؤساي محترم انجمن صنفي استاني نمايندگان بيمه البرز

مشاهده ليست حق عضويت نمايندگان سراسر كشور كه  در سال 1392عضو انجمن مي باشند 

مشاهده حق عضویت نمایندگانی که در سال 1391 عضو انجمن می باشند

جوابيه وزارت كار مبني بر نحوه تشكيل كانون سراسري

آخرين آگهي تغييرات اعضاء هيئت مديره انجمن صنفي

آگهي تغييرات اعضاءهيأت مديره انجمن صنفي

دانلود فیلم راهنمای نرم افزار بازدید اولیه خودرو- بصورت فایل Rar شده (6 مگابایت) تلفن ها ي پاسخگويي به سؤالات : (09125342252-09192509120 )

 


لینکهای مفید


انجمنهاي صنفي

استانها

ادامه

مصوبات

قرارداد با شرکتها

ادامه

هيات مديره

اعضاي هيات مديره

ادامه